Custom Search

74


ఉన్నఘనతబట్టి మన్నింతురేకాని
పిన్న,పెద్దతనము నెన్నబోరు
వాసుదేవు విడిచి వసుదేవు నెంతురా?
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

తాత్పర్యము:

మనిషి ఎన్ని గొప్పగుణాలు కలిగిఉంటే సంఘంలో అంత గొప్పగా గౌరవించబడతాడు.గొప్పతనానికి వయస్సుతో నిమిత్తం లేదు.వాసుదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు తన తండ్రి అయిన వసుదేవునికంటే ఎక్కువగా గౌరవించి పూజించబడుతున్నాడంటే దానికి అతని గొప్పగుణాలే కారణం.